Suomalaiset ja kansainväliset ( ITU Phonetic Alphabet) tavausaakkoset ja sähkötysmerkit

A Aarne Alfa TI TAA
B Bertta Bravo TAA TI TI TI
C Celcius Charlie TAA TI TAA TI
D Daavid Delta TAA TI TI
E Eemeli Echo TI
F Faarao Foxtrot TI TI TAA TI
G Gideon Golf TAA TAA TI
H Heikki Hotel TI TI TI TI
I Iivari India TI TI
J Jussi Juliette TI TAA TAA TAA
K Kalle Kilo TAA TI TAA
L Lauri Lima TI TAA TI TI
M Matti Mike TAA TAA
N Niilo November TAA TI
O Otto Oscar TAA TAA TAA
P Paavo Papa TI TAA TAA TI
Q Kuu Quebeg TAA TAA TI TAA
R Risto Romeo TI TAA TI
S Sakari Sierra TI TI TI
T Tyyne Tango TAA
U Urho Uniform TI TI TAA
V Vihtori Victor TI TI TI TAA
W 2kertanen Whisky TI TAA TAA
X Äxsä X-ray TAA TI TI TAA
Y Yrjö Yankee TAA TI TAA TAA
Z Zeta Zulu TAA TAA TI TI
Å Ruotsalainen   TI TAA TAA TI TAA
Ä Äiti Alfa-echo TI TAA TI TAA
Ö Öljy Oscar-echo TAA TAA TAA TI

Punaisella merkityt Skandinaavisessa käytössä.