Radio harraste Sanasto

A
Award
ATV
AM
AF
Aallonpituus
Antenniviritin(tuner)

Asemakuulutus

Auringonpilkkuluku

Työskentelytodiste
Amatööri TV lähete
Amplitudimodulaatio
Audio freguency, äänitaajuus
Aaltoliikkeessä aallon etenemisnopeuden ja taajuuden suhde
Antenninvirityslaite. (Radion ja antennin välissä, sovittaa antennin ja radion ja vähentää vaimennusta)
Radioaseman kuulutus jossa se ilmoittaa nimensä, ja usein myös taajuutensa.
Yleisimmin käytetty auringon aktiivisuuden mitta
B
Bandi
Biimi
Brassari
Bugi
Breikata

Taajuusalue
Suunta-antenni
Brasilialainen yleisradioasema.
Puoliautomaattiavain (sähkötysavain)
Keskeyttää toisten yhteys mukaan pääsyä varten
C
CW
CM
C&W
C/D
Clandestine

Sähkötyslähete
Coverage map, kuuluvuusalueen kartta
Country & Western, yleisradioaseman ohjelma formaatti
Close down lähetyksen loppu
Epävirallinen ns. maanalainen radioasema. Usein poliittinen
D
DX
Daytimer
DX-kuuntelija, Diksari
DX-moraali

Kaukoyhteys
Paikallinen päiväsaikaan (valoisaan aikaan) lähettävä asema 
Kaukaisten yleisradioasemien kuuntelua harrastava henkilö
DX-kuuntelijan tulee olla ehdottoman rehellinen harrasteessaan
E
Elbugi

Automaattiavain (sähkötysavain)
F
FM
FS
Fading, Feidaaminen,
Feidaus
Fading out
Fg
F/up
Formaatti

Taajuusmodulaatio
Foreign service, ulkomaanpalveluasema
Lähetyksen edestakainen signaalin voimakkuuden vaihtelu. Huojunta

Radiokeleistä johtuva aseman häipyminen kuulumattomiin.
Taajuus
Follow up, uusinta raportti
Aseman ohjelmatyyppi
G
GMT

Graveyard


Greenwich mean time, Nolla meridiaanin aika. Nykyisin käytetään UTC lyhennettä.
Taajuus, jolla lähettää useita heikkotehoisia asemia tietyllä maantieteellisellä alueella. ( USA:n paikalliset asemat)
H
Hami, Hamssi
Harhalähete

Harhatoisto
Harmooninen taajuus
HS
Hyötyliikenne asema
Häirintä
Häirintälähetin

Radioamatööri
Radioaseman lähete muulla kuin sen lähetystaajuudella(perustaajuuden kerrannainen)
Vastaanottimessa syntyvä ei toivottu lähete
Harhatoisto, Vastaanottimessa syntyvä ei toivottu lähete
Home service, kotimaanpalveluasema
Muu kuin yleisradio tai radioamatööriasema.(aikamerkki, rannikkoradio)
Jammaus, tarkoituksellinen radioaseman häirintä. esim. sota-aikana
Jammer, jammeri, Häirintään käytettävä radiolähetin.
I
ID
IRC

Indikaattoriasema

Interferenssi

Identification, asematunnus, asemakuulutus.
International reply coupon, kansainvälinen vastauskuponki (vastauspostimaksu)
Asema joka usein kuuluu tiettyjen kelien aikana. Sen avulla voidaan ennustaa radiokelejä.
Yhden tai useamman aaltoliikkeen yhteisvaikutus,
J
Jammer, Jammeri

Häiriölähetin jolla häiritään jotakin radioasemaa/ taajuutta
K
Kantoaalto

Kaksoissuperi
Kusoilla
Koksi
Keppi
kHz
Kelit (radiokelit)

Konvertteri

Kotimaanlähetysasema
Kotivastaanotin

Kuuntelija-amatööri
Kuuntelupäiväkirja

Taajuudeltaan tunnettu radioaalto, joka moduloidaan lähetettävällä ohjelmalla
Vastaanotin jossa käytetään kahta välitaajuutta
Pitää radioyhteyksiä
Koaksiaalikaapeli
Vertikaaliantenni (pystyssä eli pystypolarisaatiossa oleva antenni)
Kilohertsi (1000 Hz) Taajuuden mittayksikkö
Radioaaltojen etenemisolosuhteet, joihin vaikuttavat mm. auringon aktiivisuus. Kelit ovat maantieteellisesti paikallisia ja vaihtelevat runsaasti
Laite, joka muuntaa taajuuden toiseksi. Sen avulla voidaan vastaanottaa taajuuksia mitkä ei kuulu vastaanottimen aaltoalueisiin.
Yleisradioasema jonka lähetys on suunnattu sijaintimaahansa
Etupäässä voimakkaiden ulkomaanpalveluasemien ohjelmakuunteluun sopiva radiovastaanotin. (maailmanradio)
Henkilö joka kuuntelee ja raportoi radioamatöörien lähetyksiä
Luettelo kuulluista asemista tai pidetyistä yhteyksistä, Loki
L
Lattari
Lautanen
Linukka
Liikennevastaanotin, Liikkari

LSB
LW
Loki

Latinalaisamerikkalainen yleisradioasema
Sateliitti antenni (lautasen mallinen)
Lineaarinen vahvistin(antennin ja radion välissä oleva lähtötehon vahvistin)
Communications receiver, Radiovastaanotin jonka ominaisuudet on parhaimmillaan pitkillä, keskipitkillä ja lyhyillä aalloilla. Soveltuu erittäin hyvin tuloskuunteluun
Lower side band, Alempi sivukaistapuhelähete
Long wawe, Pitkät aallot (150-281kHz)
Luettelo kuulluista asemista tai pidetyistä yhteyksistä, kuuntelupäiväkirja
M
Merirosvoradio

MHz
MW
MW
Monitori
Monitorointi
Musta asema

Piraatti, Laiton radioasema. Piraatti nimi tullut merirosvosta, koska asemat toimivat yleensä laivasta käsin joka on kansainvälisillä vesillä. 
Megahertsi (1000 kHz) Taajuuden mittayksikkö
Medium wawe keskipitkät aallot (520-1610kHz Jenkeissä 520-1700kHz)
Megawatti
Kuuluvuuden tarkkailija, tarkkailuvastaanotin.
Kuuluvuuden tarkkailu
Asema joka ei vastaa raportteihin, tai Qsl kortteihin
N
NB
Numerotäti


Noice blanker, pulssihäiriöiden rajoitin
Numerosarjoja lukeva henkilö(usein nainen) joka häiritsee yleisradiokuuntelua
O
Ohjelmakuuntelija

Henkilö joka seuraa ulkolaisia radiolähetyksiä, mutta ei raportoi niitä
P
Pileup
Pamppu
Pumppu
Phone
Piraatti


Pome
Privaatti
Px
Pedition

Peilitaajuushäiriö

Piiska
Point-to-point asema
Preselektori

Runsaasti asemia yrittämässä yhteyttä yhteen asemaan
Lyhyt käsiradiopuhelimen antenni
Perinteinen sähkötysavain
Puhelähetys
Laiton radioasema. Piraatti nimi tullut merirosvosta, koska asemat toimivat yleensä laivasta käsin joka on kansainvälisillä vesillä. CB-bandilla toimivat piraatit käyttävät sallittua taajuusaluetta suurempaa aluetta.
Postimerkki
Yksityinen, ei valtion ylläpitämä radioasema.
Program, ohjelma
Kuunteluretki jonka tarkoitus on kuulla mahdollisimman paljon asemia, esim. kaupunkia paremmissa (häiriöttömissä) olosuhteissa
Häiriö, jossa asema tuntuu kuuluvan myös kaksinkertaisen välitaajuuden päässä oikeasta lähetystaajuudesta
Teleskooppiantenni
Hyötyliikenneasema joka välittää liikennettä paikasta toiseen
Esivalitsin, jolla viritetään antennista tuleva signaali vastaanottimeen sopivaksi
Q
QSO
QSL
QTH
QRL
QRM
QRS
QRT
QRX
QRZ
QSY
QRG
QRH
QRN
QRO
QRP
QRQ
QRU
QRV
QSB
QSD
QSP
QSX
QTC
QTR

Radioyhteys
Yhteyden kuittauskortti
Asemasi kotipaikka?/asemani kotipaikka
Työskentelettekö?/ työskentelen, älkää häiritkö
Häiritäänkö lähetystäni?/ lähetystänne häiritään. 
Lähetänkö hitaammin?/ lähettäkää hitaammin
Lopetanko lähettämisen/Lopetan lähettämisen/ 
Odottakaa, olkaa hyvä.
Kuka kutsuu minua?
Siirrynkö toiselle taajuudelle?/siirtykää toiselle 
Voitteko ilmoittaa tarkan taajuuteni. tarkka 
Vaihteleeko taajuteni? Taajuutenne vaihtelee.
Haittaavatko ilmastohäiriöt teitä? Ilmastohäiriöt 
Lisäänkö lähetystehoa? Isotehoinen lähetin.
Vähennänkö lähetystehoa? Pienitehoinen 
Lähentänkö nopeammin? Lähettäkää 
Onko teillä jotain minulle? (asiaa) Minulla ei ole 
Oletteko valmis? Olen valmis.
Vaihteleeko merkkieni voimakkuus? Merkkinne 
Ovatko merkkini vääristyneet? Merkkinne ovat 
Voitteko välittää viestin ...lle? Välitän viestin 
Mitä taajuutta kuuntelette? Kuuntelen taajuutta 
Montako sanomaa teillä on lähetettävänä? 
Mikä on oikea aika? Oikea aika on ...UTC.
R
Radiomajakka
Rankkisoturi
Rapo, RPT
RF
Rigi
Ripiitteri
Rytty, RTTY
RX
Releasema
Ristimodulaatio

Ryömintä

Radiolähetin jota käytetään radiosuuntimiseen (laivat ja lentokoneet)
Ranking listalla hyvin sijoittunut aktiivinen DX-kuuntelija
Raportti
Radio freguency, Radiotaajuus.
Radiolaite/laitteet
Toistinasema
Kaukokirjoitus
Receiver, Radiovastaanotin
Radioasema joka lähettää edelleen/ toistaa pääaseman lähettämää ohjelmaa
Keskeismodulaatio, jossa ei-toivotun lähetteen modulaatio moduloi toivotun lähetteen kantoaaltoa
Lähetystaajuuden hidas muuttuminen
S
Skippi
SW
SWR
SSB
SSTV
SINPO-koodi
S-mittari
Split-taajuus


Etäisyys jolle signaali hyppää taittuessaan ionosfääristä.
Short wawe, lyhyet aallot (3-30MHz)
Seisovan aallon suhde
Yksisivukaistapuhelähete (LSB tai USB)
Hidaspyyhkäisykuvalähete
Kuuluvuuden arvostelukoodi (yleisradio)
Signaalin voimakkuus mittari
Lähetystaajuus joka on radiosäännöksissä määriteltyjen ns. perustaajuuksien välissä.
T
Taajuus


Tnc
Tuneri (Tuner,huijari)

Titari
Transponderi
TNX
TX
Tropiikkibandi

Tropiikkivyöhyke

Tuloskuuntelija


Aaltoliikkeessä jaksojen lukumäärä aikayksikössä. 1 jakso sekunnissa on 1 hertsi. Lähetystaajuus osoittaa lähettimen kantoaallon sijainnin taajuusspektrissä.
Pakettiradiomodeemi. Myös antenniliitinmalli.
Antenninvirityslaite. (Radion ja antennin välissä, sovittaa antennin ja radion ja vähentää vaimennusta)
Sähköttäjä
sateliiteissa käytettävä releointilaite, jonka avulla signaali välitetään
Thanks, kiitos
Transmitter, Radiolähetin
Taajuuskaista, jossa yleisradiolähetykset ovat sallittu tropiikkivyöhykkeellä (kaistale päiväntasaajan molemmin puolin)
Kansainvälisissä radiosäännöksissä määritelty päiväntasaajan molemmin puolin oleva vyöhyke
Henkilö joka kuuntelee ja raportoi mahdollisimman paljon heikkotehoisia ja harvinaisia yleisradio asemia. Usein myös kilpailee DX-kuuntelussa
U
USB
UTC aika
ULA
Unid
UlkomaanlähetysasemaUpper side band, Ylempi sivukaistapuhelähete
Universal coordinated time. Kansainvälinen aika standardi.
Ultra lyhyet aallot
Unidentified, tunnistamaton radioasema
Yleisradioasema jonka lähetykset on suunnattu sijaintimaan ulkopuolelle. Esim. YLE lähettää ulkomailla asuville Suomalaisille radio ohjelmaa suomeksi. Lähetyskieli voi olla mikä tahansa
V
Vakiotaajuus asema

v/s Verie-signer
Verifiointi

Voice mirror

Asema, joka toimii hyvin tarkasti määritetyllä ja erityisesti tätä tarkoitusta varten varatulla taajuudella
Radioasemalta saadun vastauksen (
Verifiointi) allekirjoittaja
Radioasemalta saatu vastaus raporttiin joka vahvistaa että olet kuunnellut kyseistä asemaa. Yleensä Qsl kortti tai kirje
Jatkuvasti toistuva asemakuulutus nauhoite
W
Workkia
WRTH, Werho

Pitää radioyhteyksiä
World Radio Hand Book, Vuosittain ilmestyvä radio ja tv luettelo kirja.
Y
 
Ä
 
Ö